DHOAD-RIVENDELL „A Night in Warsaw”

Płyta koncertowa zarejestrowana 4 maja 2010 Warszawa, Polskie Radio, Sala im.Witolda Lutosławskiego  -  S1.

wydawcy:
TRANSETNIKA/POLSKIE RADIO/CM RECORDS

(kliknij tytuł, aby ściągnąć próbkę)


1. Badila Dhoad-Frygijskówa 7:58 (muz.Dhoad music/K&K Rogiński, arrangement DHOAD-RIVENDELL)

2. Klatka 4:20  (muz.K&K Rogiński)

3. Mech Płonnik 5:18  (muz.Traditional, arrangement RIVENDELL Orchestra)

4. Lal bané ro-Zlubina 9:50  (muz.Dhoad music, Kamil Rogiński, arrangement DHOAD-RIVENDELL)

5. Ali Molla-Potyczka 11:30   (muz. K&K Rogiński/Hazrat Ali, arrangement DHOAD-RIVENDELL)

6. Pole po bitwie 5:48   (muz.Konrad Rogiński)

7. Nibuda 12:29 (muz.Ismar Darbar, arrangement DHOAD-RIVENDELL)

_________________________________

Zainteresowanych płytą prosimy o wiadomość na adres zespol@rivendell.art.pl

_________________________________

Przedsięwzięcie DHOAD-RIVENDELL to ponadczasowa fuzja świata wolnej wyobraźni twórczej i ezoterycznej energii mistycznych Maharadżów. Niczym nieograniczona fantazja połączyła w całość odległe byty kulturowe.

Połączenie dwóch mocnych grup zaowocowało muzyką o pełnym spektrum brzmienia i koloru. Instrumentarium dopełnia się wzajemnie niczym muzyczne puzzle Ziemi. Osobowości artystyczne iskrzą, indukując niebywałą moc. Muzyka wyobraźni narzuca dreszcz emocji i zabiera w internacjonalną podróż ścieżkami uduchowionych indyjskich cyganów. Multiinstrumentalni bracia Kamil i Konrad Rogińscy uwiarygodniają wyprawę brzmieniami etnicznymi całego świata. Lekkość, swoboda i radość muzykowania jest główną cechą koncertu.

Główną ideą spotkania Dhoad Gypsies of Rajasthan i Orkiestry RIVENDELL jest przyjaźń Polsko-Indyjska. DHOAD-RIVENDELL to między-kulturowy pomost zaprzeczający wszelkim podziałom. Różnorodność kultur i religii świata to wielki skarb, który powinien ukwiecać a nie dzielić w terytorialne kagańce.

Muzyka znajdująca się na CD została nagrana w trakcie koncertu 4 maja 2010 w sali koncertowej Polskiego Radia im.Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Grupa trzynastu artystów dała z siebie wszystko by nikt nie wątpił, że idea tego rodzaju międzynarodowej kooperacji jest słuszna i celowa. Koncert ma działać niczym potarcie lampy Alladyna. Niech ta muzyka będzie Dżinem spełniającym życzenia dobrych ludzi całego świata!

_________________________________

The project DHOAD-RIVENDELL is a timeless fusion of imagination, a creative world of free energy and the esoteric mystical maharajas. Unrestricted fantasy fuses distant cultural entities.
    The combination of two strong groups, results in music with a full spectrum of sound and color. The instrumentation dovetails like the pieces of a global musical puzzle. Artistic personalities sparkle, inducing an incredible power. Music dictates the thrill of imagination and takes an international trip in the Indian spiritual paths of the Gypsies. Multiinstrumentalists and brother, Kamil and Konrad Rogińscy, create authentic ethnic sounds from around the world. Light, freedom and joy of playing is the main feature of the concert.
    The guiding principle of the meeting of the Dhoad Gypsies of Rajasthan and Orchestra RIVENDELL is a Polish-Indian friendship. DHOAD-RIVENDELL is a bridge over any intercultural divides. The diversity of cultures and religions are the world's great treasures which should unite and not divide.
    The CD was recorded live on May 4, 2010 in the 'Concert Hall of Polish Radio'. Witold Lutoslawski in Warsaw. The thirteen performers gave their all and no one doubted that the idea of such an international cooperation. The concert was like rubbing Aladdin's lamp - the musical genie fulfilling wishes of good people around the world!

Special Thanks to Sir JJ Singh - President of Indian - Polish Chamber of Commerce & Industry.
 
                                                                   
                translate - James Anderson - Hanney

_________________________________

DHOAD-RIVENDELL wystąpił w składzie:

Kamil Rogiński – saz chogur, lira, kokokami, kaval, flet, fujarka jaworowa, didgeridoo, djembe, darabuka, instrumenty perkusyjne,

Konrad Rogiński – saksofon, fortepian, syntezatory, konga, djembe, darabuka, piła, kaval, dizi, quena, didgeridoo, instrumenty perkusyjne,

Natalia Rogińska – skrzypce, fortepian, 

Bogusz Stępak – zestaw perkusyjny,

Kamil Pełka – gitara basowa,

Rahis Bharti – tabla, śpiew

Ameer Khan – dholak

Babu Khan – śpiew

Amir Hussain – tabla, śpiew

Sanjay Khan – śpiew, harmonium, kartels

Mohammed Bundu – harmonium, śpiew wiodący

Laxmi Sapera – tancerka

Pinku Ram – fakir

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

 

A K T U A L N O Ś C I
M U L T I M E D I A
K O N T A K T
O F E R T A
L I N K I